Terms and conditions

Handelsbetingelser

Betingelsene som fremgår i denne avtalens del 1 gjelder generelt ved inngåelse av avtale med Anne B. Øyen om kjøp av coachingtjenesten «Neste Nivå». Se nærmere betingelser for den spesifikke tjeneste i avtalens del 2. Nederst finner du informasjon om hvordan dine data behandles bos meg.

 1. Alminnelige betingelser

1.1 Generelt                                                                                                                           
Jeg tilbyr et system som gir deg tilgang på kapasiteten du har til å skape det livet du ønsker å leve innenfor de områdene som er viktig for deg. Jeg garanterer ikke resultater, men har sett en rekke klienter skape betydningsfulle resultater ved å iverksette prinsippene vi gjennomgår i programmet. Min erfaring er at dette fungerer når du bruker det!

Jeg er hverken en psykolog eller psykiater, og besitter ikke kompetanse i psykologisk diagnostisering eller medisinske tilstander.

Alle produkter du kjøper hos meg brukes på eget ansvar, og kan på ingen måte erstatte lege, psykolog eller psykiater. Anne B. Øyen (privatperson og enkeltmannsforetak) kan ikke stilles ansvarlig, verken helt eller delvis, for sykdom, symptomer, psykiske lidelser eller andre helsemessige lidelser.

1.2 Konfidensialitet                                                                                                             
Jeg garanterer fullstendig konfidensialitet og har taushetsplikt innenfor lovens rammer.

1.3 Angrerett og avbestilling                                                                                                  

For å oppnå de resultatene du ønsker å skape, er det viktig at du er innforstått med at dette er en bindende og ikke refunderbar kontrakt, og at din intensjon er fullt engasjement i coaching-prosessen gjennom varigheten av programmet.

Ved inngåelse av coaching-avtalene gjelder ikke angrerettloven. Dette er i tråd med angrerettloven § 22 første ledd bokstav n (se utdrag av loven under):
--
§ 22.Unntak fra angreretten
Angreretten gjelder ikke avtaler om:
n) levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.
--

1.4 Undervisningsmateriale                                                                                                        

Alt undervisningsmateriale som gjøres tilgjengelig og er i bruk under, og i forbindelse med, coachingen, programmet og annet som leveres av Neste Nivå tilhører Anne B. Øyen. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, lydfiler, videoer og oppgavehefter. 

Kjøper kan ikke videreformidle noe av undervisningsmaterialet uten skriftlig samtykke fra Anne B. Øyen.

1.5 Klientens ansvar og forpliktelse
Aksept av disse kjøpsvilkårene innebærer aksept av følgende:
- Du aksepterer fullt ansvar for deg selv og de handlingene som er dine å ta.
- Du godtar at Neste Nivå trekker nedbetalingsavdrag til avtalte frister.
- Du samtykker i at det som deles under gruppecoaching-samtaler forblir i konfidensialitet.
- Du er innforstått med at dette er en bindende og ikke refunderbar avtale, og din intensjon er fullt engasjement gjennom varigheten av programmet.

 1. Nærmere om de ulike tjenestene

2.1 Neste Nivå: Programmet
Neste Nivå: Programmet er et 12 ukers program som du følger over nett. Hver uke får du nytt undervisningsmateriale og hjelpemidler online som hjelper deg oppgradere tankesettet ditt til å være i harmoni med livet du drømmer om. 

2.2 Standing Firm
Standing Firm er et 4 ukers program som du følger over nett. Hver uke får du nytt undervisningsmateriale og hjelpemidler online som hjelper deg navigere gjennom livets tøffeste terreng.

2.3 Neste Nivå: Life Mastery
Life Mastery er et 12 måneders program som du følger over nett. Hver uke får du nytt undervisningsmateriale og hjelpemidler online som hjelper deg oppgradere tankesettet ditt til å være i harmoni med livet du drømmer om. 

2.4 Neste Nivå: Life Mastery GOLD
Life Mastery GOLD er et 12 måneders program som du følger over nett. Hver uke får du nytt undervisningsmateriale og hjelpemidler online som hjelper deg oppgradere tankesettet ditt til å være i harmoni med livet du drømmer om. Programmet inkluderer to VIP-konferanser á 3 dager i løpet av de 12 månedene programmet varer (se pkt 2.9).

2.5 Neste Nivå: MasterMind
Coaching-avtalen du har underskrevet gjelder som kjøpsbetingelser.

2.6 Neste Nivå: MasterMind GOLD
Coaching-avtalen du har underskrevet gjelder som kjøpsbetingelser.

2.7 DIAMOND 1:1
Coaching-avtalen du har underskrevet gjelder som kjøpsbetingelser.

2.8 Neste Nivå LIVE
Billettene er ikke refunderbare men kan overføres til en annen person, forutsatt at Neste Nivå mottar kontaktinformasjon til faktisk deltaker.

Konferansens sted er ikke bindende. Konferansen kan flyttes til et tilsvarende sted i området, eller til et arrangement på nett dersom omstendighetene krever det.

2.9 ExtraOrdinær-konferansen
For å maksimere din opplevelse og resultatene dine under dette arrangementet, ber vi deg delta 100 % i alle aspekter av arrangementet som inkluderer:

 • 3 dager undervisning på høykvalitets-hotell i Norge
 • Overnatting på eget rom på hotellet torsdag-søndag
 • Frokost og lunsj på hotellet fredag-søndag
 • Festmiddag lørdag
 • Kursmateriell, kaffe, te, snacks og annen tilrettelegging for en best mulig opplevelse for deg, er også inkludert

Aksept av disse vilkårene innebærer at du forplikter deg til å delta fullt ut i alle aspekter av konferansen, og at du forstår at dersom du ønsker å trekke deg fra arrangementet, vil tilbakebetaling av arrangementsavgift skje etter følgende tilbakebetalingsmodell: 

 • Frem til 3 måneder før eventet: 100 % refusjon av avgiften**
 • Frem til 2 måneder før eventet: 50 % refusjon av avgiften**
 • 30 dager før eventet: ingen refusjon*

Billetten kan ikke overføres til en annen person.

Arrangøren Neste Nivå kan utsette arrangementet dersom det oppstår forhold utenfor Neste Nivås kontroll. Konferansens sted ikke er bindende. Dersom det oppstår forhold utenfor Neste Nivå sin kontroll, kan konferansen flyttes til et tilsvarende sted i ca. lik avstand fra Oslo.

 *Ved uforutsette hendelser i dagene rett før konferansen i omstendighetene til påmeldt deltaker, som forhindrer fysisk deltakelse på arrangementet, vil Neste Nivå tilstrebe å imøtekomme påmeldt deltaker. Eksempler på hendelser der dette er aktuelt, kan være Korona-relatert karantene eller dødsfall i nær familie. Deltaker vil i slike tilfeller kun være forpliktet til å dekke utgifter som dekkes av deltakerens reiseforsikring (minimum utgifter som Neste Nivå betaler til hotellet). Neste Nivå vil være behjelpelig med nødvendig dokumentasjon til forsikringsselskapet. Forutsetningen for denne imøtekommelsen er at deltakeren har tegnet reiseforsikring.

**I tilfeller der konferansen er en del av et program (MasterMind GOLD eller Life Mastery GOLD), skal konferansene som inngår i programmet gjennomføres i løpet av programmets 12 måneder, med mindre annet er avtalt. Konferanser som ikke gjennomføres i løpet av avtalt periode vil bortfalle, dersom ikke annet er avtalt. I tilfeller der Neste Nivå utsetter en konferanse som følge av forhold utenfor Neste Nivås kontroll, vil perioden forlenges tilsvarende. 

***

PERSONVERNERKLÆRING 

Neste Nivå, ved Anne B. Øyen, bryr seg om ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles når du kjøper en coachingtjeneste fra Anne B. Øyen. 

1               Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1           Behandling av personopplysninger for å utføre livsveiledning

For å gjennomføre veiledning og coaching er det nødvendig å behandle personopplysninger om deg.

Vi behandler personopplysninger om våre kunder som kjøper coaching-kurs og -eventer. Disse personopplysningene er navn, mobiltelefonnummer, fakturaadresse og e-postadresse. For kurs der vi sender materiell i posten lagres også bostedsadresse.

Vår behandling av personopplysninger har rettslig grunnlag i GDPR art. 6 (1) b) oppfylle kontrakt

1.2           Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder og samarbeidspartnere for å markedsføre kommende kurs og eventer. I denne relasjon behandler vi ditt navn og e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er GDPR art. 6 (1) a) samtykke. Ved kjøp av tjenester fra Neste Nivå, ved Anne B. Øyen, får du mulighet til å samtykke til å motta e-poster om kommende kurs og eventer. 

1.3           Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre hjemmesider; www.anneburanoyen.no. Du kan lese mer om dette i vår egen cookieerklæring her.

2              Sikkerhet

Dine personopplysninger behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3              Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. Eksempelvis Simplero som er den plattformen der du finner ditt undervisningsmateriale, og hvor du betaler og mottar dine fakturaer fra.  

For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. Ingen av personopplysningene behandles utenfor EU/EØS.

4              Den registrertes rettigheter

Ved å henvende deg til oss har du rett til å kreve

 • innsyn i,
 • korrigering av og/eller
 • sletting av

personopplysninger som gjelder deg.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss. 

Du kan også klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysningene.  

5              Oppbevaringstid

Vi vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

6              Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger, kontakt: contact@nesteniva.no

***

Når du klikker på boksen "Jeg har forstått og aksepterer vilkårene", gir du din aksept til ovenstående.

Jeg gleder meg til å samarbeide med deg om å skape et liv du elsker å leve!

Vennlig hilsen Anne


Amex Diners Discover Jcb Master Visa